เอ็นเอช โบ๊ทลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท

22/22 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต 83000